Learning and Teaching                 Med människan i centrum
Learning and Teaching, Lnt, ekonomisk förening grundad 1998

Välkommen

till

Learning and Teaching

”Learning & Teaching är ett växthus för människor som av olika anledningar inte fått fäste på, eller varit borta en längre tid från arbetsmarknaden.” ”Vi utvecklar den sociala kompetensen, ökar självinsikten och stärker självförtroendet.” Lars Blücher, grundare av Learning & Teaching Sedan april 2015 är vi fullt ut godkända som ett arbetsintegrerat sociala företag och anslutna till SOFISAM. Läs mer om SOFISAM:s syfte och mål på bifogad länk. Detta innebär att vi kan erbjuda platser inom arbetsträning, arbetsprövning, praktik med reella arbetsmoment i egen regi genom olika avtalsformer. Våra arbetsområden finner ni mer information om under ”Våra sociala företag” Inom vilka områden vi kan erbjuda avtalsplatser återfinns under ”Våra vägar”